هزینه های سرویس آسانسور

02144032320


هزینه های سرویس آسانسور (Elevator service costs) معمولاً توسط یک مرجع رسمی باید مشخص شود. قیمت سرویس آسانسور معمولاً هر ساله از طرف سندیکای آسانسور مشخص می‌شود که در پی یک قرارداد یکساله آسانسور و سرویس آسانسور شامل:

 • بازدید ماهانه آسانسور
 • تعویض قطعات آسانسور
 • بررسی و عیب یابی کل سیستم بر اساس استاندارد آسانسور

انجام می شود . برای اینکه میزان دقیق نرخ سرویس نگهداری آسانسور مشخص شود باید نوع گروه ساختمانی را مشخص کنند. معمولاً در میان آنها ساختمان را به ۵ گروه تقسیم می کنند.

 • نوع درب
 • تعداد درب
 • تعداد واحد ساختمان
 • میزان ترافیک آسانسور و غیره و تمامی موارد روی قیمت سرویس آسانسور موثر خواهد بود.

تفکیک قیمت سرویس آسانسور بر اساس گروه بندی

گروه اول قیمت سرویس آسانسور شامل کلیه ساختمان های مسکونی است که در چند زیرگروه دسته بندی می شود.

قیمت سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه اول با درب نیمه اتوماتیک

 • از یک واحد تا 5 واحد مسکونی: مبلغ 550.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 10 واحد مسکونی: مبلغ 620.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 15 واحد مسکونی: مبلغ 660.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 20 واحد مسکونی: مبلغ 690.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 30 واحد مسکونی: مبلغ 730.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 40 واحد مسکونی: مبلغ 760.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

قیمت سرویس آسانسورهای گروه اول با درب تمام اتوماتیک

 • از یک واحد تا 5 واحد مسکونی: مبلغ 620.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 10 واحد مسکونی: مبلغ 650.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 15 واحد مسکونی: مبلغ 690.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 20 واحد مسکونی: مبلغ 730.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 30 واحد مسکونی: مبلغ 760.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • از یک واحد تا 40 واحد مسکونی: مبلغ 790.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
تفکیک قیمت سرویس آسانسور بر اساس گروه بندی
گروه اول قیمت سرویس آسانسور

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور گروه دوم

گروه دوم را ساختمانهای اداری از یک واحد تا 10 واحد شامل میشوند. ساختمان های اداری که بیشتر از 10 واحد دارند در گروه سوم دسته بندی میشوند بنابراین قیمت سرویس آسانسور برای این گروه متفاوت تر است.

هزینه های سرویس آسانسور گروه دوم با درب نیمه اتوماتیک

 • تعرفه سرویس با ترافیک متوسط: مبلغ 790.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • تعرفه سرویس با ترافیک بالا: مبلغ 830.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • هزینه سرویس آسانسور گروه دوم با درب تمام اتوماتیک
 • نرخ سرویس آسانسور با ترافیک متوسط: مبلغ 830.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • نرخ سرویس آسانسور با ترافیک بالا: مبلغ 900.000 ريال برای هر توقف در هر ماه

قیمت سرویس آسانسور گروه سوم

گروه سوم ساختمانهای اداری، تجاری، بانک ها و یا ساختمان های پزشکان و پارکینگ های عمومی و… میباشند که از یک واحد تا 10 واحد به بالا هستند. ضمن اینکه در قیمت سرویس آسانسور گروه سوم میتوان خوابگاه ها، مسافرخانه ها، انبارها، مراکز تفریحی، تالار پذیرایی و  رستورانها و…را اضافه کرد.

نرخ سرویس آسانسورهای گروه سوم با درب نیمه اتوماتیک

 • مبلغ سرویس با ترافیک متوسط: مبلغ 900.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • مبلغ سرویس با ترافیک بالا: مبلغ 950.000 ريال برای هر توقف در هر ماه

نرخ سرویس آسانسورهای گروه سه با درب تمام اتوماتیک

 • هزینه سرویس با ترافیک متوسط: مبلغ 950.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • هزینه سرویس با ترافیک بالا: مبلغ 1.000.000 ريال برای هر توقف در هر ماه

هزینه های سرویس آسانسور گروه چهارم

گروه چهارم قیمت سرویس آسانسور شامل بیمارستانها، مراکز درمانگاهی، کلینیک ها، آزمایشگاه، رادیولوژی را هتل ها، آشپزخانه های صنعتی، مدارس و دانشگاه ها، استادیوم و مراکز ورزشی هستند.

قیمت سرویس آسانسورهای گروه چهارم با درب نیمه اتوماتیک

 • هزینه سرویس و نگهداری آسانسور با ترافیک متوسط: مبلغ 10.00.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • هزینه سرویس و نگهداری آسانسور با ترافیک بالا: مبلغ 1.050.000 ريال برای هر توقف در هر ماه

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه چهارم با درب تمام اتوماتیک

 • هزینه سرویس و نگهداری آسانسور با ترافیک متوسط: مبلغ 1.050.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • هزینه سرویس و نگهداری آسانسور با ترافیک بالا: مبلغ 1.100.000 ريال برای هر توقف در هر ماه

قیمت سرویس آسانسور گروه پنجم

قیمت سرویس آسانسور گروه پنجم شامل آسانسورهای سازمانهای دولتی بزرگ، دادسراها و دادگاه ها، پادگانها و مراکز نظامی، شهرداری، فرودگاه، مترو  و…در گروه پنجم قرار دارند.

هزینه های سرویس آسانسورهای گروه پنجم با درب نیمه اتوماتیک

 • هزینه سرویس آسانسورها با ترافیک متوسط: مبلغ 11.00.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • هزینه های سرویس آسانسور با ترافیک بالا: مبلغ 1.150.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

قیمت سرویس آسانسورهای گروه پنجم با درب تمام اتوماتیک

 • هزینه سرویس ها بر  اساس ترافیک متوسط: مبلغ 1.150.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
 • هزینه سرویس ها بر اساس ترافیک بالا: مبلغ 1.200.000 ريال برای هر توقف در هر ماه
قیمت سرویس آسانسور گروه پنجم
هزینه سرویس ها بر  اساس ترافیک متوسط

 روش محاسبه قیمت سرویس آسانسور

معیار محاسبه نرخ حداقلی 5 توقف در آسانسورها بر اساس نرخ نامه ای که از سوی سندیکا جهت سرویس نگهداری آسانسور در نظر گرفته میشود مشخص میشود. یعنی براساس هر 2 یا 3 توقف نرخ بر اساس 5 توقف محاسبه خواهد شد.

البته که قیمت سرویس آسانسور اعلام شده برای یک دستگاه آسانسور در ساختمان محاسبه میشود. اگر در ساختمان بیشتر از یک آسانسور قرار داده شود و بر همین اساس تحت تحت پوشش سرویس آسانسور قرار بگیرند به میزان ده درصد از مبلغ اصلی کسر خواهد شد.

ضمنا هزینه نصب آسانسور و سرویس آسانسورها در اطراف و حاشیه شهر ، شهرستان هاشامل هزینه های بیشتری نسبت به ترخ مصوبه میباشد که این هزینه ها بیشتر با توافق کارفرما و شرکت سرویس و نگهداری تعیین میشود.

تعرفه سرویس آسانسور با سرعت بیشتر از 1 متر بر ثانیه

نرخ های تعیین شده در این نرخنامه برای سرعت حداکثر 1 متر بر ثانیه در نظر گرفته میشود. اگر سرعت آسانسور 1.6 متر بر ثانیه باشد، بر میزان تعرفه حدقل ده درصد افزایش خواهد داشت. همچنین قیمت سرویس آسانسورهایی با سرعت بیش از 1.6، 2 یا 2.5 متربرثانیه و بالاتر، از تعرفه بیشتری برخوردار است. هزینه سرویس این آسانسورها باید طبق توافقی که بین کارفرما و مدیر ساختمان است  تعیین شود.

نرخ سرویس آسانسور با دو درب یا طبقات بدون توقف

اکثرا برای این نوع از سرویس در آسانسورها بطور کاملا توافقی بین طرفین توافق میشود. البته قیمت سرویس آسانسورهای یک درب کاملا مشخص میباشد. به طبع هزینه سرویس برای آسانسورهایی که دارای دو ورودی میباشند به مراتب بیشتر خواهد بود. در برخی از ساختمان ها که دارای حداکثر میزان توقف میباشد و فاصله توقف ها بر بیشتر است نرخ ها کاملا متفاوت میباشند.

صرفه جویی در هزینه سرویس ها و بازدید دوره ای آسانسور

بهتر است در ساختمان های مسکونی تجاری  و اداری و… که از آسانسورها و کلیه بالابرها استفاده میشود در زمان تعمیر آسانسور، سرویس آسانسور  و یا کلیه خدمات بازدید اسانسور از تکنسین های معتبر و متخصص نزدیک به محل خود استفاده کنید .

مجموعه آتیس از جمله مراکز سرویس آسانسور در غرب تهران میباشد که ضمن ارائه خدمات فوق العاده سریع و با کیفیت در راستای اهمیت و احترام به مشتری کلیه خدمات خود از سرویس و نگهداری گرفته تا تعمیر و بازسازی آسانسور و یا کلیه خدمات فوری را در اسرع وقت توسط بهترین نیروهای خودو مناسب ترین قیمت سرویس آسانسور ارائه خدمت مینماید.

ضمن اینکه ارائه کلیه خدمات توسط تکنسین ها همانطور که در بخشهای قبلی هم به آنها اشاره شد اگر در خارج از محدوده شرکت یا شهر و حاشه باشد به نسبت بر هزینه ها افزوده خواهد شد. معمولا مبلغی را که سندیکا برای آسانسورهای داخل محدوده در نظر میگیرد در هر شیفت کاری 85.000.000 ريال میباشد. ولی این قیمت سرویس آسانسور وابسته به موقعیت کار باید طبق توافق طرفین و در چهارچوب ضوابط اداره کار تعیین شود..

کدام آسانسورها شامل تعرفه هزینه سرویس آسانسوره از طرف سندیکا نمیشوند؟

آسانسورهای ویژه شامل آسانسورهای هیدرولیک، پرسرعت، آسانسورهای با ظرفیت بیش از 10 نفر، آسانسورهای صنعتی که در کارخانه ها و …بکار میروند. همچنین آسانسورهایی که با استفاده از امکانات و تکنولوژهای پیشرفته استفاده میکنند را شامل میشود.

البته نکته قابل اهمیت پشتیبانی آسانسورها میباشد که به هر جهت انجام میشود و تنها تفاوت آنها در نرخ تمام شده سرویس ها متغیر است چرا که قیمت سرویس آسانسور بر اساس استاندارد آسانسور در نظر گرفته میشود که کاملا مطابق با شرایط و و ضوابط مندرج در تعرفه نامه و نرخ نامه باید باشد.

کدام آسانسورها شامل تعرفه هزینه سرویس آسانسوره از طرف سندیکا نمیشوند؟
اهمیت پشتیبانی آسانسورها

هزینه های سرویس آسانسور در خارج از ساعات کاری

اعزام تعمیرکار اسانسور جهت تعمیر آسانسور خارج از ساعات کاری شرکت آسانسور مخصوصا در ایام تعطیلات به صورت شبانه روزی (24 ساعته) جهت رفاه حال  افراد انجام میشود.

اما جزء خدمات فوق العاده ای محسوب میشود که شامل این نرخ نامه نشده و مشمول افزایش قیمتی است که حتما به توافق طرفین در زمان تعمیر آسانسور  ویا سرویس آسانسور خواهد رسید.

همینطور جهت ارائه سرویس ها و کلیه خدمای که نیازمند به هماهنگی های قبلی از سمت مدیران ساختمان میباشد تعرفه های مذکور به میزان ده درصد افزایش خواهند داشت.

اگر موقع سرویس آسانسور قطعاتی نیاز به تعویض قطعات آسانسور باشد و یا قطعه ای نیاز به ، تعمیرات داشته باشد،قیمت سرویس آسانسور باید توسط کارفرما پرداخت گردد و (البته شامل نرخ های اعلام شده برای سرویس دوره ای در نظر گرفته نمیشود.)

همچنین اگر آسانسور هنوز در دوره گارانتی باشد، میتوان کلیه هزینه های لازمه را مطابق با شرایط ضمانت، از شرکت گارانتی کننده (فروشنده) مطالبه کرد.

بهترین شرکت پیمانکار سرویس آسانسور

بررسی اصولی در صلاحیت شرکت های آسانسور و قیمت سرویس آسانسور برای استفاده از خدمات آسانسور و پشتیبانی نکته حاءز اهمیتی است که باید از سمت پیمانکار و مدیر ساختمان در زمان بستن قرداد مورد توجه کافی قرار بگیرد . از جمله نکات مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد شامل:

 • شرکت آسانسور باید عضو سندیکای آسانسور باشد
 • دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.
 • قرارداد منعقد کنند.

برای این منظور کارفرما با استعلام از سایت سندیکا و یا مرکز سندیکا میتواند رصد کاملی از وضعیت شرکت آسانسور مورد نظر را داشته باشد. البته میتوان با مراجعه حضوری به دفاتر خدمات آسانسور از نحوه فعالیت و موقعیت ها و نحوه کار شرکت نیز اطلاعاتی را بدست آورد ولی معتبرترین روش استعلام از سازمان سندیکا میباشد.

ضمن اینکه در زمان بروز اتفاقات یا حوادث اگر خدمات ارائه شده توسط مراکز نامتعبر انجام پذیرد. کارفرما از حمایت این مجموعه برخوردار نبوده  و تمامی مسئولیتها و عواقب بر عهده مالک قرار خواهد داشت.

به همین علت باید از انعقاد قرار داد با افراد فاقد صلاحیت و مراکز نا معتبر و بی نام و نشان جدا خود داری کنید چرا که بعضا عواقب جبران ناپذیری را برای افراد در پی خواهد داشت.

بهترین شرکت پیمانکار سرویس آسانسور
بررسی اصولی در صلاحیت شرکت های آسانسور

قرارداد نگه داری آسانسور

در خصوص نگهداری از آسانسور، قراردادی بین مدیر ساختمان و شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور منعقد می گردد و این قرارداد به صورت سالانه صورت می گیرد .

سرویس آسانسور به صورت ماهی یک بار انجام می شود البته اگر آسانسور به صورت پرترافیک باشد نیاز به دو نوبت سرویس در ماه دارد و در این زمان ۶۰ درصد به مبلغ قیمت سرویس آسانسور اضافه میشود.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور

هزینه سرویس آسانسور به صورت سالانه از طرف شرکت به پیمانکار داده میشود. شرکتهای صنایع آسانسور و خدمات وابسته، سالانه نرخ مصوبی را برای قراردادهای هزینه های سرویس آسانسور تدوین می کنند.

با توجه به افزایش قیمت سرویس آسانسور برخی از قطعات آسانسور، هزینه سرویس آسانسور هم توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات افزایش یافته است اما هرچقدر هم که قیمت این سرویس ها افزایش یابد نباید در حفظ و نگهداری آسانسور کوتاهی کنیم

و باید به صورت دوره ای یا ماهانه سرویس آسانسور به صورت منظم انجام شود تا شاهد تعمیرات پی‌ در پی و فرسوده آسانسور و پرداخت هزینه‌های هنگفت نباشیم.

قطعات با کیفیت و مرغوب ای که در یک دستگاه آسانسور به کار می رود عمر مفید را برای آن دستگاه تضمین می‌کند و نصب دقیق قطعات بسیار اهمیت دارد زیرا هر چقدر هم که قطعات باکیفیت باشد اما نصب آن به درستی انجام نشود آسانسور نمی تواند به درستی فعالیت انجام دهد.

شیوه استفاده صحیح از آسانسور

فشردن مداوم پنل‌های آسانسور و ضربه زدن به آن ها و فشار دادن به درب ها در حین حرکت کابین جزء زیر پا گذاشتن قوانین و استانداردهای آسانسور می باشد و توجه نکردن به خدمات سرویس و نگهداری آسانسور منجر به فرسودگی زودهنگام و استهلاک سریع آسانسور می شود.

بهتر است طبق قوانین و ضوابط از آسانسور استفاده کرده و نیز هزینه سرویس آسانسور را پرداخت کرده تا کمتر دچار مشکل شویم. هزینه سرویس آسانسور روز به روز به دلیل گران بودن خدمات و قطعات آسانسور رو به افزایش است. اما این افزایش قیمت سرویس آسانسور نباید باعث شود که حتی برای یک ماه یا یک نوبت از سرویس کردن آسانسور چشم‌ پوشی کنیم.

در بعضی مواقع استفاده کنندگان از آسانسور از قطعات نامرغوب در سرویس و تعمیر آسانسور برای کمتر شدن هزینه ها استفاده می کنند اما این کار نه فقط هزینه را کاهش نمی‌دهد بلکه مشکلات فراوانی چه بسا استفاده کنندگان را به همراه دارد.

عواقب کوتاهی در انجام سرویس آسانسور

انجام سرویس آسانسور کوتاهی نکنید و نگران هزینه های سرویس آسانسور نباشید زیرا زمانی که قطعاتی که در حال خرابی یا فرسودگی قرار بگیرند در صورتی که به موقع تعویض یا تعمیر نشوند در عملکرد بقیه قطعات مشکل وارد کرده و باعث اختلال در حرکت آسانسور می شود.

هزینه زیادی برای این خرابی بایستی پرداخت شود اما با سرویس و نگهداری منظم از آسانسور به صورت ماهانه و منظم میتوان این قیمت سرویس آسانسور را کاهش داد. شرکت خدمات رسانی آسانسور آتیس لیفت سرویس های آسانسوری شما را از صفر تا صد انجام می رساند و با نازلترین قیمت از جمله هیدرولیکی، گیرلس و غیره بهترین خدمات را ارائه می‌دهد.

عواقب کوتاهی در انجام سرویس آسانسور
سرویس و نگهداری منظم از آسانسور

خدمات آتیس لیفت

بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت سرویس آسانسور را از آتیس لیفت بخواهید. شرکت آتیس لیفت خدمات خود را با کیفیت بالا و قیمت مناسب و ارزان ارائه می‌دهد و در صنعت آسانسور بهترین خدمات را به شما ارائه می دهد.

کافی است با تیم متخصص شرکت آسانسوری آتیس لیفت تماس بگیرید تا مجرب ترین مهندسان در صنعت آسانسور بهترین خدمات را به شما ارائه دهند کند. کلیه خدمات و محصولات ارائه شده توسط آتیس لیفت دارای گارانتی میباشد.

قطعات نصب شده که تحت پوشش قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور هستند دارای گارانتی معتبری هستند که شامل خدمات پس از فروش می باشد که مشتری تواند در صورت بروز مشکل در زمان کوتاه از این گارانتی استفاده کند.

عوامل موثر در شرایط قرارداد سرویس آسانسور

انعقاد قرارداد سرویس آسانسور باید دارای مدت زمان مشخصی باشد تا در همین خصوص هزینه های سرویس آسانسور تعیین شود. معمولا مدت زمان قراردادهای سرویس آسانسور باید یکساله باشد.

در صورت دخالت شخص ثالث حقیقی و یا حقوقی در مدت زمانی که آسانسور قرار داد سرویس قرار دارد سندیکا از ارائه خدمات خود داری خواهد کرد. زیرا ارائه خدمات توسط افراد مذکور کاملا غیر قاونی  میباشد.

روش پرداخت قیمت سرویس آسانسور برای سال اول یک قسط برای 12 ماه در ابتدای شروع قرارداد می باشد.

هزینه های سرویس آسانسور برای سال دوم و سالهای آتی، را میتوان در  دو قسط مساوی در اوایل هر دوره 6 ماهه پرداخت میکنند.

تعویض روغن آسانسور بر عهده کارفرمای ساختمان میباشد که باید تهیه کرده و در اختیار سرویسکار آسانسور قرار بگیرد.

یکی از مواردی که مدیران ساختمان سعی بر استفاده از آن دارند ارائه خدمات سرویس آسانسور به صورت ((رفع خرابی بصورت موردی)) و یا ((خرابی تا  خرابی )) میباشد که کاملا غیر اصولی میباشد و حتما باید منوط به قراردادهای یکساله صورت بگیرد.

آسانسورها باید شامل ارائه خدمات بیمه نامه مسئولیت مدنی باشند. پرداخت حق بیمه آسانسور نیز بر عهده مدیر ساختمان میباشد.

قیمت سرویس آسانسور هیدرولیک

این آسانسورها مشمول تعرفه های اعلام شده طبق تعرفه نامه و نرخ نامه نمیباشند چرا که جزء دسته آسانسورهای ویژه ای محسوب میشوند. بر همین اساس باید تعرفه مورد نظر  آسانسورهای هیدرولیکی بر اساس توافقی که بین کارفرما و شرکت  است صورت بگیرد.

در این زمینه نحوه سرویس دهی ، ارائه خدمات ویژه ، رعایت استاندارد های آسانسور ، بازدیدهای دوره ای و ماهانه آسانسور، تعویض قطعات آسانسور بر حسب نیاز تعداد طبقات، نوع درب ها و سایر پارامترهای آسانسور توجه میشود.

نرخنامه سندیکای آسانسور 1402

قرارداد ها معمولا بر اساس تعرفه ای میباشد که در سال 1402 از طریق سندیکا اعلام شده است. نرخ نامه سندیکای آسانسور یک چهارچوب رسمی میباشد که مطابق با شرایط پیمانکاران و مشتریان تهیه شده تا در صورت عدم امکان توافق یا قیمت سرویس آسانسور  این نرخ نامه در کارشناسی های رسمی مورد استناد قرار میگیرد.

وظایف شرکت های سرویس آسانسور

شرکت های تعمیر آسانسور باید در برابر هزینه های سرویس آسانسور خدماتی را که معمولا بر اساس چک لیست میباشد مورد بررسی و نظارت قرار دهند.

قابل ذکر است که این چک لیست هم مانند تعرفه نامه ها از سمت سندیکا برای متخصصین آسانسور تعیین میشود تا کلیه خدمات و قیمت سرویس آسانسور بدون کم و کاست انجام شده و اطمینان خاطر را برای همه در پی داشته باشد.

وظایف شرکت های سرویس آسانسور
هزینه های سرویس آسانسور خدماتی بر اساس چک لیست

هزینه های سرویس آسانسور بر اساس چک لیست

معمولاً تکنسین ها و متخصصین آسانسور و یا سرویس کار آسانسور کلیه هزینه سرویس آسانسور را بر اساس خدمات ارائه شده توسط چک لیست ها در آسانسور های مختلف ارائه می دهند، ضمن اینکه نرخ نامه ها تصویب شده است .

در اینجا به تعدادی از خدماتی که در زمان سرویس آسانسور بر اساس چک لیست باید مورد بررسی قرار بگیرد و روی قیمت سرویس آسانسور تاثیر دارد، اشاره خواهد شد.

 • قسمت موتورخانه
 • قسمت چاه آسانسور
 • بررسی کابین و قاب وزنه
 • بررسی عملکرد درب کابین
 • بررسی سیستم عملکرد دربهای طبقات اتوماتیک یا لولایی
 • و سپس شرح خدمات سرویس انجام شده در ماههای مختلف باید ارائه شود.

که توسط سرویس کار درج شده و با امضای مدیر ساختمان و سرویسکار یا تکنسین تایید می شود.

چک لیست سرویسکار آسانسور در بررسی موتورخانه

سرویسکار آسانسور در بررسی موتورخانه آسانسور به چک کردن موارد زیر خواهد پرداخت:

 • بازدید از لنت‌های ترمز
 • تمیز کردن دیسک ترمز
 • تنظیم کفشک های ترمز
 • بازدید مگنت ترمز ها و تنظیم آن ها
 • بازدید از فلکه های اصلی و هرزگرد و شیارهای فلکه ها
 • تمیز کردن الکتروموتور گیربکس
 • بازدید از روغن الکترو موتور گیربکس و یاتاقان های مربوطه
 • اطمینان خاطر از عدم نشتی و روغن ریزی موتور گیربکس
 • بازدید از کوپلینگ های انکودر
 • بررسی صداها و لرزش های غیر عادی
 • بازدید از گاورنر
 • سیم بکسل
 • تابلو فرمان و وضعیت استقرار لاستیکهای ضربه گیر زیر شاسی موتور
 • آچارکشی پایه موتور و گیربکس و غیره
 • بازدید از طناب کنفی
 • بازدید بخش مکانیکال و الکتریکال
 • بررسی و صدا گیری کابین و وزنه در بخش کابین و قاب وزنه
 • بررسی عملکرد شستی های کابین بازدید و نظافت شیارهای سیل کفشکهای زیر درب ها
 • تنظیم فنر درب و غیره

تمامی موارد جزء قسمت‌های حائز اهمیت می باشد که در قیمت سرویس آسانسور مورد توجه قرار می گیرد.

قیمت سرویس آسانسور بر اساس چک لیست

در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، هزینه تعمیر آسانسور و تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور در بازار خدمات آسانسور، برحسب سرویس‌دهنده، مناطق، ساختمان‌ها و…، تفاوت‌هایی دارند.

عواملی مانند ترافیک استفاده از آسانسور، ظرفیت آسانسور، عمر آسانسور، کیفیت قطعات، و منطقه ساختمان در آیتم‌های قیمت سرویس آسانسور تاثیرگذار است.

قیمت سرویس آسانسور بر اساس چک لیست
تاثیر عواملی مانند ترافیک استفاده از آسانسور بر هزینه

وظیفه شرکت ها در برابر ارائه خدمات و هزینه های سرویس آسانسور

کلیه پرسنل و تعمیرکاران آسانسور باید جهت خدمات بهینه و قیمت سرویس آسانسور از قدرت بدنی و روحیات اخلاقی مناسبی برخوردار باشند و آموزش دیده مهارت لازم را در این زمینه به اندازه کافی داشته باشند. همچنین باید آموزش های لازم به آن ها داده شود تا در امور سرویس و تعمیر آسانسور مهارت های لازم را کسب کنند. شرح وظایف سرویس کار و تعمیر کار آسانسور به شرح زیر است:

 • توانایی نصب آسانسور و تعمیرات آسانسور و سرویس آسانسور بطور کامل را داشته باشد.
 • مهارت لازم در خواندن نقشه ها را برای تعیین چیدمان اجزای سیستم و انتخاب تجهیزات مورد نیاز برای نصب یا تعمیر داشته باشند.
 • مهارت کافی درتست تجهیزات تازه نصب شده را جهت اطمینان از نحوه عملکرد آنها را داشته باشد..
 • توانایی عیب یابی کامل در کلیه قسمتها از جمله عیب یابی نقص در ترمزها، موتورها، کلیدها و سیستم‌های کنترل را داشته باشد.
 • قدرت بدنی لازم جهت برداشتن و تعویض قطعات ،استفاده از بالابر، نردبان و دستگیره یا ابزار برقی و همچنین توانایی باز کردن اجزای مختلف آسانسور را داشته باشد.
 • مهارت کافی در بازگشت آسانسور به وضعیت سالم،را داشته باشد و بتواند به راحتی قطعات معیوب را تعمیر یا جایگزین کند..
 • مهارت لازم در تعمیر و نگهداری از آسانسور مطابق با استاندارد های آسانسور و طبق ایمنی  و کدهای ساختمانی را داشته باشد..
 • نگهداری از سوابق سرویس آسانسور در دوره های مختلف میتواند دقت و تعهد کاری متخصص را نشان دهد.
 • ضمن اینکه این سوابق در دوره های بعدی کاملا مفید میباشد.

خدمات شرکت اوج پیمای آتیس لیفت

شرکت اوج پیمای آتیس نیز از جمله مراکز خدمات سرویس و نگهداری آسانسور می باشد که کلیه خدمات آسانسور شامل:

 • مشاوره و طراحی آسانسور
 • مشاوره و بازدید آسانسورهای قدیمی
 • بازسازی آسانسور
 • تزئینات کابین آسانسور
 •  صدور بیمه نامه آسانسور

گواهی استاندارد آسانسور را ارائه می نماید.

مرکز آتیس کلیه تعمیرات آسانسور شما را با یک تماس در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوست . تعمیرات آسانسور شامل:

 • تعمیرات موتور گیربکس
 • تعویض سیم بکسل های آسانسور
 • تعمیر و تعویض فلکه هرزگرد
 • تعمیر و نصب درایو کنترل سرعت
 • تعمیر و نصب برق اضطراری و…

جهت نصب و راه اندازی انواع آسانسور کششی روملس، گرلس وهیدرولیک میتوانید با ما تماس بگیرید. این مرکز کلیه خدمات خود را از نصب و راه اندازی تعمیر و تعویض با قیمتهای کاملا منصفانه و بهترین کیفیت ارائه می کند. جهت اطلاعات بیشتر با شماره های:

 • ۰۹۱۲۹۲۰۰۲۵۸
 • ۰۲۱۴۴۰۳۲۳۲۰
 • ۰۲۱۴۴۰۱۵۲۵۰
 • ۰۲۱۶۶۵۶۰۰۶۹

تماس بگیرید.

4.4/5 - (5 امتیاز)

7 دیدگاه

  • چند نمونه از علائمی که نشان می دهد آسانسور شما نیاز به سرویس دارد عبارت اند از:
   1. توقف ناگهانی آسانسور بین طبقات
   2. حرکت ناگهانی و تکان های شدید آسانسور
   3. باز و بسته شدن نامناسب درب های آسانسور
   4. ایجاد صداهای غیرعادی از آسانسور
   5. روشن شدن چراغ های هشدار دهنده آسانسور
   در صورت مشاهده هر یک از این علائم، باید در اسرع وقت با یک سرویس کار آسانسور مجرب تماس بگیرید تا مشکل را بررسی و رفع کند.

  • قیمت سرویس آسانسور به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
   نوع آسانسور
   ظرفیت آسانسور
   ارتفاع آسانسور
   تعداد طبقات ساختمان
   نوع خدمات سرویس
   شرکت ارائه دهنده خدمات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *